www.belgium.be Logo of the Belgian government

FOD Financiën

Jaarverslag

2021

Het jaar 2021 betekent het einde van een periode waarin onze organisatie volop kon inzetten op haar aanpassingsvermogen.

Enerzijds stond dat jaar nog altijd in het teken van de coronacrisis. Net als het jaar ervoor wisten onze medewerkers op een adequate manier om te gaan met de gevolgen: hun flexibiliteit en hun engagement lieten ons toe om de kernopdrachten van de FOD Financiën, essentieel voor het functioneren van ons land, goed te blijven uitvoeren.

Person

Hans D’Hondt Voorzitter

125,04 miljard € Ontvangsten
van de FOD Financiën
9.116.239 Belastingplichtigen Burgers
en bedrijven
1,72 miljard € Human resources
en logistiekImpôts

Belastingen

Paiement et remboursement

Betalen
en terugkrijgen

Trésorerie

Thesaurie

Patrimoine

Patrimonium

Contrôles

Controles

Simplification et aide

Vereenvoudiging
en hulp